Zhao, Houben, Zhongmin Wu, Zhijun Qiu, Zhaojia Li, & Guangyi Zhou. " EFFECTS OF STUMP CHARACTERISTICS AND SOIL NUTRIENTS ON STUMP RESPROUTING OF Schima superba." CERNE [Online], 24.3 (2018): 249-258. Web. 18 Sep. 2019